Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

20%

20.00%

Southeast Asia

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

15%

15.00%

Western Europe

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

11%

11.00%

North America

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

10%

10.00%

Northern Europe

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

9%

9.00%

Africa

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

8%

8.00%

Mid East

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

7%

7.00%

South America

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

5%

5.00%

Eastern Europe

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

4%

4.00%

Central America

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

4%

4.00%

South Asia

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

3%

3.00%

Oceania

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

2%

2.00%

Eastern Asia

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

1%

1.00%

Southern Europe

(Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Southeast Asia 20.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Western Europe 15.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
North America 11.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Northern Europe 10.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Africa 9.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Mid East 8.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
South America 7.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Eastern Europe 5.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Central America 4.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
South Asia 4.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Oceania 3.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Eastern Asia 2.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Southern Europe 1.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Domestic Market 1.00% Skin Care Products/Face Cream/Body Cream/Hair Growth Serum/Essential Oil/Cleaning Products/Cosmetics
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 99.00%

Điều khoản kinh doanh

Điều khoản giao hàng được chấp nhận: FOB
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Hình thức thanh toán được chấp nhận: T/T, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow
Cảng gần nhất: shenzhen, HK, guangzhou

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English,Spanish,Thai
Số nhân viên Phòng Kinh doanh: 6-10 People
Thời gian chờ giao hàng trung bình: 5 Day(s)
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 5300MA6MWMHD7
Phương thức xuất khẩu: Using an agent
Gửi email cho nhà cung cấp này