Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Thiết bị kiểm tra và Cơ sở

Đã xác minh Tên máy Thương hiệu & Mẫu mã Số lượng
Biochemical incubator Confidential 1
Drying Oven Confidential 2
Viscosity Meter Confidential 1
Centrifuge Confidential 1
PH meter Confidential 1
Thermostatic water bath Confidential 1
Gửi email cho nhà cung cấp này