Kunming Be Queen Import & Export Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Tên: Verified supplier certificate
Cấp bởi: TUV Rheinland
Ngày bắt đầu: 2020-08-14
Tên: Best of times
Cấp bởi: Alibaba SME International Trade Department
Ngày bắt đầu: 2018-11-14
Tên: 2020 Yunnan Business District Battle Inquiry Ace Team
Cấp bởi: Alibaba International Station Yunnan Localization Service Center
Ngày bắt đầu: 2020-12-24
Tên: 2020 Cloud Business Circle Champions League Credit Insurance Pioneer Team
Cấp bởi: Alibaba International Station Yunnan Localization Service Center
Ngày bắt đầu: 2020-12-23
Tên: Xinbao Stormtrooper
Cấp bởi: Alibaba International Station Central and Western Region
Ngày bắt đầu: 2021-03-30
Gửi email cho nhà cung cấp này